ARGOS Klimastyringer

Kontaktpersoner

  • ARGOS Bravo-

    Bravo kan styre vifter, ventiler, spjeld og varme eller sprinkler anlegg. Styring av tilleggsvifter er mulig, noe som sikrer ekstra ventilasjonskapasitet i kritiske driftsfaser.
    Les mer om ARGOS Bravo

  • ARGOS Alfa-

    Meget godt utstyrt regulator som kan styre alle prosesser i en avdeling. Argos Alfa er fullt utstyrt enten det gjelder ventilasjon, romoppvarming, kjøling, styring av befuktning med mer.
    Les mer om ARGOS Alfa