HMS & sikkerhet

Sikkerhet i fokus.

Målsetningen for J.L. Bruvik er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte, uten skade på personell, skade på miljø eller materielle verdier.

Hensikten med HMS (internkontroll) er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap,
det være seg på:

  • Menneskers liv og helse.
  • Det ytre miljø.
  • Anlegg og produksjon.

Omfang

Virksomheten vil gjennom et internkontrollsystem forebygge ulykker, skader og tap, samt skape trivsel på arbeidsplassen.

Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.