BERGEN Været i bergen

Aktuelt

Tips og triks for statussjekk på ventilasjonsanlegget ditt

Tips og triks for statussjekk på ventilasjonsanlegget ditt

Hvordan står det til med ventilasjonsanlegget ditt? Kjøpe en pakke røykpatroner av oss så kan du teste og finne litt ut av ting selv! Her kommer noen tips og triks for hvordan en sjekk kan utføres.

Bruk av røykpatroner

Finn egnet beholder som tåler varme og som kan kastes etter bruk, for eksempel en hermetikkboks. Vær forsiktig, røykpatronen blir svært varm! Ikke la den komme i kontakt med noe brennbart. Bruk vernebriller og hansker. Les nøye instruksene på boksen. Finn et sted der du vil teste hvordan ventilasjonen er. Fyr opp og følg med på hva som skjer.

Undertrykksventilasjon

Ved undertrykksventilasjon har man regulerbare avtrekksvifter i tak eller vegg og regulerbare ventiler som slipper luft inn. Regulering kan være automatisk eller manuell. Her er det viktig at luft bare slippes inn i fjøset gjennom ventilene, og ikke gjennom vinduer, dører, gjødselluker o.l.

For å finne status på ditt anlegg kan du følge denne punktlisten:

 • Starte med å sjekke at det faktisk er undertrykk i fjøset. Dette gjør du ved å gløtte på ytterdøra og se om det strømmer luft inn i fjøset, det skal være god trekk i åpningen dersom døra står på klem.
 • Sjekk anlegget på maksimal ventilasjon: Reguler viftene opp på maks og kjør ventilene i full åpning. På et automatisk anlegg gjøres dette ved å sette ønsket temperatur mer enn 7 grader lavere en temperaturen i fjøset. Se at viftene går opp i full hastighet og alle ventilene åpner for fult.
 • Sjekk anlegget på minimum ventilasjon. Reguler viftene ned på minimum og steng ventilene ned til minimum. På et automatisk anlegg gjøres dette vad å sette ønsket temperatur høyere enn aktuell temperatur i fjøset. Sjekk at viften går ned i hastighet og at ventilene lukker. Ventilene bør ha en åpning på 2-4 cm. Sjekk at alle ventilene har samme åpning. Nå kan du fyre opp en røykpatron for å se hvordan luften beveger seg, hold den under en ventil og følg med. Vi ønsker at mesteparten av røyken beveger seg inn mot midten av fjøset før den faller ned til dyrehøyde i lav hastighet. Gjør den ikke det kan det skyldes feil forhold mellom ventilåpning og viftehastighet. Generelt kan man si at høyere viftehastighet og/eller mindre ventilåpning vil gjøre at lufta kommer raskere inn mot midten av fjøset.
 • Sjekk om du har problemsoner i fjøset ditt. Det gjør du ved å slippe ut røyk i hjørner og områder du mistenker kan ha dårligere ventilasjon. Blir røyken stående i ro uten å løse seg opp har du en problemsone.
 • Test maks ventilasjon med røyk. Her er det ikke så kritisk om luften blander seg noe tidligere og at det oppleves trekkfullt i fjøset, det har en kjølende effekt på varme sommerdager. Vær likevel oppmerksom på om utsatte dyr får mer trekk en de burde.

For å finne ut om ventilasjonen fungerer som den skal, så kommer man langt med røykpatroner og egen nese ????

Mulige feil:

 • Mye skitt og støv på ventiler og vifte/vifteblad
 • Ulik innstilling på ventiler
 • Feil innstiling på regulator i forhold mellom ventiler og vifte
 • For liten kapasitet på ventiler
 • For liten kapasitet på vifte
 • Feil plassering av ventiler
 • Hindringer som luft fra ventilene «kolliderer» med.
 • Skader og feil på utstyr.

Mulige løsninger:

 • Vask av ventiler og vifte
 • Justere alle ventilene likt
 • Rette på innstillingene på regulatoren
 • Inn med flere ventiler
 • Bytte vifte, eller inn med flere
 • Flytte ventiler eller inn med luftblandevifte(r)
 • Service og skifte av deler på anlegget.

Balansert ventilasjon

Også ved balansert ventilasjon er det viktig at luften kun kommer inn der den skal. Riktig oppsatt skal det også være svakt undertrykk. Åpne døren litt, og sjekk om det strømmer luft inn i fjøsen. Hold røykpatronen under friskluftinntaket, og sjekk om røyken blander seg fint med friskluften og fordeler seg jevnt i rommet, før den blir ventilert ut i løpet av få minutter. Også her er renhold, innstillinger og korrekt dimensjonering viktig.

Vi har stort varelager med reservedeler for det meste av utstyr levert av oss.

Her er link til manualer for de mest solgte regulatorene våre: 

FK 2000

BA 1050

BA 1400

Øvrige regulatorer finner du informasjoin om her!

Har du spørsmål om Tips og triks for statussjekk på ventilasjonsanlegget ditt?

Send oss en melding i skjemaet under og vi vil svare deg så snart som mulig